Zastupnička inicijativa za “prebacivanje nadležnosti urbanističko-građevinske inspekcije sa Federalnog nivoa na Kantonalni nivo za područje nacionalnog spomenika „Baščaršija” u Općini Stari Grad Sarajevo”.

Amra Junuzović-Kaljić
Inicijativa

Zastupnica Amra Junuzović-Kaljić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za “prebacivanje nadležnosti urbanističko-građevinske inspekcije sa Federalnog nivoa na Kantonalni nivo za područje nacionalnog spomenika „Baščaršija” u Općini Stari Grad Sarajevo”.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 April, 2019
Pošalji mail: 
Da