Zastupničko pitanje: • Kada će Vlada Kantona Sarajevo donijeti zakon o alimentacijskom fondu kako bi se zaštitila prava djeteta?

Bibija Kerla
Pitanje

Zastupnica Bibija Kerla na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

• Kada će Vlada Kantona Sarajevo donijeti zakon o alimentacijskom fondu kako bi se zaštitila prava djeteta?

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 25 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da