Imajući u vidu činjenicu da Udruženje “Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ djeluje 11 godina u cilju poboljšanja liječenja djece oboljele od malignih oboljenja, te svoje aktivnosti i projekte realizuje uz pomoć dobrih ljudi i vlastitih akcija, teba

Zukić Amir
Inicijativa

Imajući u vidu činjenicu da Udruženje “Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ djeluje 11 godina u cilju poboljšanja liječenja djece oboljele od malignih oboljenja, te svoje aktivnosti i projekte realizuje uz pomoć dobrih ljudi i vlastitih akcija, teba podsjetiti da je izostala podrška od strane institucija.
Naša je obaveza da pružimo pomoć i učestvujemo u stvaranju boljih i kvalitetnijih uslova djeci koja se bore sa rastom kancerogenih ćelija. Neophodno je više razumijevanja prema ovoj kategoriji, te iniciram sufinansiranje i pomoć iz budžeta Kantona Sarajevo Udruženju „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“.
Inicijativu upućujem prema Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, te zahtjevam obrazloženje zašto je izostala podrška za pomoć i finansiranje Udruženju, s obzirom da je Ministarstvo upoznato sa programom rada Udruženja za 2013.godinu“.

Odgovor: 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo podržava inicijativu zastupnika Amira Zukića za finansijsku pomoć radu Udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“. Smatramo da je rad navedenog udruženja od izuzetnog značaja iz razloga jer se isto bavi pružanjem različitih vidova podrške djeci oboljeloj od malignih bolesti i njiihovim porodicama.

Inicijativu ćemo realizovali na način da će rad navedenog udruženje u 2014.godini biti podržan budžetskim sredstvima sa pozicije ovog ministarstva u iznosu od 10.000,00 KM.