zastupničku inicijativu za postavljanje radara na relaciji Hadžići-Pazarić, mjesto Gradac.

Danijela Kristić
Inicijativa

zastupničku inicijativu za postavljanje radara na relaciji Hadžići-Pazarić, mjesto Gradac.

Postavljeno dana: 
Utorak, 12 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Ne