Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu unutrašnjih poslova KS, Inspektorat za zaštitu od požara.