Inicijativa "za regulisanje saobraćaja u gradskom području Sarajeva".

Bibija Kerla
Inicijativa

Zastupnica Bibija Kerla, na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu "za regulisanje saobraćaja u gradskom području Sarajeva" .

Molim odgovorne da pod hitno donesu odredbe o zaštiti pješaka u našem gradu. Kao jednu od mjera predlažem poputno ukidanje saobraćaja za privatna vozila u užem centru grada, kako i na koji način to riješiti ostavljam odgovornima u zadatak. Pozivam MUP da primjenjuje Zakon, da pojača kontrole, da smanji dopuštenu brzinu u cijelom gradu da nabavi neobilježene radare, da Kanton poboljša signalizaciju, da se trajno oduzimaju vozila i vozačke dozvole nesavjesnim vozačima, da se drže predavanja u srednjim školama.

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva saobraćaja:
Ministarstvo saobraćaja je analiziralo navedenu inicijativu za povećanjem stepena sigurnosti i podržava istu.
U okviru svojih redovnih aktivnosti Ministarstvo razmatra navedene kao i druge aspekte za povećanjem bezbjednosti svih vidova saobraćaja, kako drumskog tako i pješačkog. Postavlja se vertikalna i horizontalna signalizacija, svjetlosna signalizacija - semaforski uređaju, znakovi upozorenja i ograničenja brzine u blizini škola, ugrađuju se izdignuti ivičnjaci i dr."

Ostatak odgovora u prilogu.