Zastupničko pitanje vezano za izvještaj o finansiranju EYOF-a.

Segmedina Srna-Bajramović
Pitanje

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za izvještaj o finansiranju EYOF-a.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Petak, 19 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Ne