Inicijativa za subvencioniranje karti za javni gradski prevoz za djecu/ učenike koji pohađaju praksu i bave se sportom.