Zastupnička inicijativa “za pojačan policijski i nadzor Službe komunalnih redara u ul. Džamijska u cilju održavanja pješačke staze prohodnom za pješake”.

Vildana Bešlija
Inicijativa

Zastupnica Vildana Bešlija na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za pojačan policijski i nadzor Službe komunalnih redara u ul. Džamijska u cilju održavanja pješačke staze prohodnom za pješake”.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 25 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da