Zastupničko pitanje: “Hoće li konačno i zaslužni sportisti moći ostvariti pravo na penzijsko i zdravstveno osiguranje?”

Bibija Kerla
Pitanje

Zastupnica Bibija Kerla na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:
“Hoće li konačno i zaslužni sportisti moći ostvariti pravo na penzijsko i zdravstveno osiguranje?”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 30 Januar, 2019