Postavljam pitanje premijeru Kantona Sarajevo, gospodinu Forti, da nas izvjesti o rezultatima provedenih aktivnosti o incijativ kojom smo prije 6 mjeseci tražili od Vlada Kantona Sarajevo poduzme sve potrebne aktivnosti kako bi se provela anketa u kojoj b

Admela Hodžić
Pitanje

Postavljam pitanje premijeru Kantona Sarajevo, gospodinu Forti, da nas izvjesti o rezultatima provedenih aktivnosti o incijativ kojom smo prije 6 mjeseci tražili od Vlada Kantona Sarajevo poduzme sve potrebne aktivnosti kako bi se provela anketa u kojoj bi učestvovale osobe sa invaliditetom u KS sa jedne strane gdje bi unijeli podatke o obrazovanju, stepenu invalidnosti, koje poslove mogu obavljati i mjesečnim primanjima i sa druge strane prikupili podaci iz ministarstava, javnih preduzeća i javnih ustanova Kantona Sarajevo o svakom 16-om radnom mjestu koje osobe sa invaliditetom sljeduje po Zakonu i koje bi mogle obavljati u tim javnim organizacijama. Radna mjesta kao što su operateri na telefonskim centralama, mjesta fizio terapeutskih tehničara, mjesta za unos i obradu podataka, za inavalidne osobe a naročito za slijepe i slabovidne osobe i sva radna mjesta za koja se osobe sa invaliditetom anketom izjasne da bi mogli obavljati u skladu sa svojim obrazovanjem i sposobnostima, te da javne orgnizacije KS označe kao radna mjesta za koja pioritet pri zapošljavanju nakon ispunjenih općih i posebnih uslova imaju osobe sa invaliditetom prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH", br. 9/10).

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 31 Januar, 2023
Pošalji mail: 
Ne