pitanja upućena ministru za obrazovanje, nauku i mlade.

Haris Pleho
Pitanje

Zastupnik Haris Pleho, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja upućena ministru za obrazovanje, nauku i mlade.

Pitanje u prilogu.