Pitanje vezano za "postavljanje Fiksne kamere za snimanje svakog prekoračenja brzine od Skenderije prema Vrbanja mostu"?

Ismir Jusko
Pitanje

Poslanik/zastupnik Jusko Ismir na Trećoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.05.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je poslaničko/zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu unutrašnjih poslova:

„U Kantonu Sarajevo postoje mnoga saobraćajna žarišta, tj. mjesta na kojima se često dešavaju saobraćajne nesreće. Jedno od tih mjesta je i raskrsnica kod glavne pošte. Hvatajući zeleni val od Skenderije prema Vrbanja mostu vozila često prelaze brzinu od 100 km na sat. U 80% slučajeva kada su se dešavale saobraćajne nesreće na ovom potezu, za posljedicu su imale teške tjelesne povrede kako kod vozača tako i kod pješaka, a neki od njih su ostali trajni invalidi.
Da bi preventivno djelovali i spriječili saobraćajne nesreće u budućnosti u ovoj zoni i spriječili daljnje stradanje pješaka i učesnika u saobraćaju, postavljam pitanje "da li je moguće da se na ovom dijelu postavi Fiksna kamera koja bi snimila svako prekoračenje brzine?"
Praksa je pokazala gdje god da je bila postavljena kamera (RTV dom, Čengić vila, kod Kampusa), saobraćajne nesreće i divljanja vozilima ili motorima u tim ulicama uveliko su smanjena. Ovo pitanje potkrepljujem još jednom činjenicom, a to je da svako veče u periodu od 18 do 21 h preko 300 mališana se kreće na ovom potezu, prelazi tu cestu i idu na trenige prema FIS-u. Uvjeren sam da bi postavljanjem Fiksne Kamere na ovom potezu, ovu ulicu učinili sigurnijom i spriječili bi nastavak negativnog trenda saobraćajnih nesreća i stradanja učesnika u saobraćaju (vozača i pješaka).”

Odgovor: 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u cilju rješavanja predmetnog problema i podizanja stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, u avgustu 2013.godine sačinilo je Elaborat proširenja sistema stacionarnih radarskih uređaja sa fotoregistracijom, ali isti nije realizovan zbog nedostatka sredstava.

Na području opština Stari grad i Centar nema instaliranih kućišta stacionarnog radarskog sistema, tako da su predmetnim Elaboratom, predložene lokacije za postavljanje kućišta radarskih uređaja, u koja bi se kasnije instalirao radarski uređaj, kako slijedi:

-na ulica Titova (raskrsnica sa Kulovićevom) u neposrednoj blizini slastičarnice "Imperijal" - estetsko kućište SD580,

-ulica Obala Kulina Bana (raskrsnica sa Radićevom) - estetsko kućište SD580,

-ulica Terezija (u blizini JP Vodovod i Kanalizacija) pravac prema Skenderiji - standardno kućište SR520.

Dana 15.05.2015.godine, u organizaciji Premijera Kantona Sarajevo, ponovno je organizovana prezentacija „Elaborata o proširenju stacionarnog radarskog sistema u Kantonu Sarajevo”, kojoj je bio prisutan ministar MUP-a Kantona Sarajevo sa saradnicima i ministar Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.
Nakon održane prezentacije, MUP-a Kantona Sarajevo je uputio inicijativu Vladi Kantona Sarajevo za razmatranje „Elaborata o proširenju stacionarnog radarskog sistema u Kantonu Sarajevo”, sa ciljem usvajanja i donošenja odluke o implementaciji istog.

S poštovanjem,

M I N I S T A R
Predrag Kurteš