Zastupnička pitanja Ministarstvu zdravstva i Zavodu zdravstvenog osiguranja KS.

Vibor Handžić
Pitanje

Zastupnik Vibor Handžić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputio je zastupnička pitanja Ministarstvu zdravstva i Zavodu zdravstvenog osiguranja KS.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 April, 2019
Pošalji mail: 
Da