Zastupnička inicijativa “za postavljanje automatskih javnih toaleta na više lokacija u Kantonu Sarajevo u saradnji sa općinama ili u obliku javno-privatnog partnerstva”.

Vildana Bešlija
Inicijativa

Zastupnica Vildana Bešlija na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za postavljanje automatskih javnih toaleta na više lokacija u Kantonu Sarajevo u saradnji sa općinama ili u obliku javno-privatnog partnerstva”.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 25 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Ne