Zastupnička inicijativa upućena Vladi Kantona Sarajevo.

Sead Milavica
Inicijativa

Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo i resornom Ministarstvu, da u suradnji sa Općinom Ilidža pokrenu aktivnosti sa ciljem planiranja sredstava za isplatu zemljišta u vodozaštitnoj zoni Hrasnica, građanima kojima je onemogućeno korištenje ovog zemljišta.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 5 Oktobar, 2020
Pošalji mail: 
Da