„Šta je uradila, šta radi i šta će uraditi Vlada Kantona Sarajevo na poboljšanju i zaštiti životnog standarda građana, prije svega po pitanju nafte i struje, po pitanju energenata i divljanja cijena u prehrani?"