Zastupnička inicijativa vezana za izmjene Pravilnika ZZO o postupku i kriterijumima o privremenoj spriječenosti za rad.

Jasna Duraković
Inicijativa

Zastupnica Jasna Duraković na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu vezanu za izmjene Pravilnika ZZO o postupku i kriterijumima o privremenoj spriječenosti za rad.

Postavljeno dana: 
Utorak, 23 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Ne