Zastupnička inicijativa za izradu: Nastavnog plana i programa za osnovnu školu prilagođenog djeci sa teškoćama u razvoju koja pohađaju redovnu školu i Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju.

Vildana Bešlija
Inicijativa

Zastupnica Vildana Bešlija na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je resornom ministarstvu i Prosvjetno-pedagoškom zavodu inicijativu za izradu:

- Nastavnog plana i programa za osnovnu školu prilagođenog djeci sa teškoćama u razvoju koja pohađaju redovnu školu i
- Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Mart, 2019