Zastupničko pitanje upućeno Uredu za borabu protiv korupcije i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.