Inicijativu za postavljanje radara na relaciji Hadžići – Pazarić, mjesto Gradac.