Pitanje: 1. Postoje li procjene, koji procenat populacije je potrebno da ima imunitet da bismo mogli da skinemo maske i da se ponašamo kao prije pandemije?