Inicijativa prema Ministarstvu zdravstva “da se iznađu sredstva i obezbijede uslovi za sklapanje Ugovora sa privatnim pedijatrijskim klinikama u Kantona Sarajevo o pružanju usluga zdravstvene zaštite djeci Kantona Sarajevo..."

Admela Hodžić
Inicijativa

Zastupnica Admela Hodžić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu Ministarstvu zdravstva “da se iznađu sredstva i obezbijede uslovi za sklapanje Ugovora sa privatnim pedijatrijskim klinikama u Kantona Sarajevo o pružanju usluga zdravstvene zaštite djeci Kantona Sarajevo u slučajevima kada roditelji dovedu bolesnu djecu u domove zdravlja, a tamo u radno vrijeme nema specijaliste pedijatra”.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 20 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Da