Zastupničko pitanje vezano za izmjenu Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica KS na medicinska sredstva.