Da li je istina da radnici KJKP „Park“ nemaju radne kombinezone, cipele i ostalu radnu opremu?

Samir Suljević
Pitanje

1. Da li je istina da radnici KJKP „Park“ nemaju radne kombinezone, cipele i ostalu radnu opremu?

Da li je istina da su plate radnika na održavanju zelenih površina kao što sam naprijed naveo?

Ako je sve navedeno istina molim da mi se odgovori; Šta se preduzima da se radnicima obezbijedi oprema za rad i povežaju plaće?

Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Decembar, 2021
Pošalji mail: 
Ne