Pitanje: Šta je Općina Novi Grad Sarajevo poduzela po pitanju izdavanja svih potrebnih dozvola koje je dužna prema Zakonu o prostornom uređenju KS u okviru svoje nadležnosti izdati za izgradnju jama grobnica na grobnica na RCUO Smiljevići.