Molim Ministarstvo pravde i uprave da mi da tumačenje definicije "Vlada u tehničkom mandatu" i koje su ovlasti iste?

Ademović Kenan
Pitanje

"Molim Ministarstvo pravde i uprave da mi da tumačenje definicije "Vlada u tehničkom mandatu" i koje su ovlasti iste?"

Odgovor: 

Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i Ustav Kantona Sarajevo ne poznaju pojam „Vlada u tehničkom mandatu“, niti je taj pojam sadržan u Zakonu o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 24/03-Prečišćeni tekst) i Poslovniku Vlade Kantona Sarajevo(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 2/02).
Saglasno navedenom ne možemo dati tumačenje definicije koju pravni sistem ne poznaje.
Međutim, upravo zbog široke upotrebe navedene definicije, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo, koji je usvojila Skupština Kantona Sarajevo 23.09.2013. usvojen je termin „Vlada u ostavci” i utvrđeno da Vlada u ostavci obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti u skladu s ustavom i zakonom.