Upućujem inicijativu ministru zdravstva i ministru finansija KS da upute prijedlog prema Vijeću ministara BiH da se reguliše i uredi pitanje oslobađanja od plaćanja PDV na donirane lijekove u BiH

Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović
Inicijativa

Upućujem inicijativu ministru zdravstva i ministru finansija KS da upute prijedlog prema Vijeću ministara BiH da se reguliše i uredi pitanje oslobađanja od plaćanja PDV na donirane lijekove u BiH

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 16 Maj, 2024
Pošalji mail: 
Da