Molim vas da nam hitno pošaljete analizu utroška sredstava koja se ubiru po osnovu plaćanja nadoknade za korištenje taxi stajališta a namjenski se troše za uređenje istih