Inicijativa vezana za izvještaje o finansijskom poslovanju kantonalnih organizacija.

Sabahudin Delalić
Inicijativa

Zastupnik Sabahudin Delalić, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Tražim od svih organizacija koje podnose izvještaj o radu Skupštini Kantona Sarajevo da u finansijskom izvještaju prikažu iznose neto plata i drugih primanja po kategorijama poslova. Iniciram da Vlada dopuni Odluke o metodologiji izrade izvještaja o radu kantonalnih organizacija tako da propiše da Izvještaj o finansijskom poslovanju svake kantonalne ogranizacije sadrži i obavezu navođenja neto plata i drugih primanja po kategoriji poslova".

Inicijativa uz obrazloženje nalazi se u prilogu.

Proslijeđeno: