Inicijativa prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da iznađe sredstva u iznosu od 320.000 KM za utopljavanje objekta JU Prva osnovna škola Ilidža u cilju povećanje energetske efikasnosti objekta.

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da iznađe sredstva u iznosu od 320.000 KM za utopljavanje objekta JU Prva osnovna škola Ilidža u cilju povećanje energetske efikasnosti objekta.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 27 Februar, 2019