Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade.

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Dizdarević na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

• Molim za informaciju o broju zahtjeva za opservacijom koji su podnijele osnovne škole u Kantonu Sarajevo u 2017. i 2018. godini?

• Koliki je broj zahtjeva za opservacijom u posljednjih deset godina?

• Trazim da mi se dostavi tabelarni pregled, po godinama, sa brojem zahtjeva za opservacijom koji su podnijele osnovne škole u Kantonu Sarajevo u posljednjih deset godina, a ne zbirni iznos kako je to dostavljeno u odgovoru od strane Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor.

Postavljeno dana: 
Petak, 4 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da