Zastupničko pitanje vezano za realizaciju inicijative koju je podnijela na 27. i 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo.

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Dizdarević, na 38. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 05.03.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za realizaciju inicijative koju je podnijela na 27. i 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo.

Pitanje u prilogu.

Proslijeđeno: 
Odgovor: