Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu privrede.

Hamed Aljović
Inicijativa

Zastupnik Hamed Aljović na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo “da stvori uslove i osigura potrebna sredstva za registraciju i legalizaciju štalskih objekata i drugih poljoprivredno-prehrambenih i prerađivačkih kapaciteta, što će biti uslov za korištenje posticajnih sredstava za poljoprivredu i prehrambenu industriju iz pretpristupnih fondova EU”.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 20 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Ne