Kome je i interesu nelegalan rad taksi službe i kome je u interesu haos, koji izaziva taj rad?

Solaković Adnan
Pitanje

Poslanik Adnan Solaković, na Trinaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 28.03.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“,informisao je o problemima u radu taxi službe, te naglasio da je dobio informaciju da je Sarajevo taxi najavio štrajk i da će doći u Vladu Kantona da traže svoja prava. Nadalje, naglasio je kako u Kantonu Sarajevo postoji oko 1000 nelegalnih taxi prevoznika i oko 100 iz drugih država, te da se na aerodromu, pod zaštitom direktora i njegovog sina, svjesno krši zakon prema taxistima.
U skladu sa naprijed navedenim, poslanik je postavio sljedeće pitanje:
1. “ Kome je i interesu nelegalan rad taksi službe i kome je u interesu haos koji izaziva taj rad?”