Pitanje: "Molim da mi dostavite informacije da li je kanalizaciona mreža u I i II vodozaštitnoj zoni izvorišta Sarajevsko polje ispitna na vodonepropusnost, te da li posjeduje odgovarajući atest shodno obavezi iz Odluke o zaštiti izvorišta iz 1987.g."