Zastupničko pitanje: Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi dostavi Priručnik o strateškoj procjeni uticaja na okoliš u Kantonu Sarajevo u elektronskoj formi, te isti objavi na svojoj zvaničnoj web stranici i FB profilu.