Zastupničko pitanje vezano za dodatak na platu za službenike sa posebnim ovlaštenjima