Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade, a vezano za potpisnike kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja.

Mersiha Mehmedagić
Pitanje

Zastupnica Mersiha Mehmedagić na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, je postavila zastupničko pitanje koje je uputila Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade.

Zastupničko pitanje uz obrazloženje se nalazi u prilogu.