Zastupničko pitanje vezano za mamograf u Zavodu za zaštitu žena i materinstva.

Arijana Memić
Pitanje

Zastupnica Arijana Memić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Molim Vas da mi dostavite informaciju da li Zavod za zaštitu žena i materinstva posjeduje mamograf, te da li je isti u funkciji? Obzirom da postoje informacije da isti nije u funkciji te da pacijentice čekaju već više od dva mjeseca kako bi zakazale termin za pregled.”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 3 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Ne