„tražim od Ministarstva saobraćaja da postavi usporivače brzine ulici Edhema Eke Džubura na mjestu gdje se ukrštava sa ulicama Josipa Slavenskog i Abdulaha ef.Kantamirije,kao i u ulici Prve samostalne brigade"

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu „tražim od Ministarstva saobraćaja da postavi usporivače brzine (ležeće policajce) na teritoriji Općine Ilidža u naselju Pejton i to u ulici Edhema Eke Džubura na mjestu gdje se ukrštava sa ulicama Josipa Slavenskog i Abdulaha ef. Kantamirije, kao i u ulici Prve samostalne brigade“.

Obrazloženje: "Stanovnici Pejton su se usmeno obratili nama u Klubu SDA zbog učestalih saobraćajnih nesreća u gore navedenim ulicama a zbog bezbjednosti djece koje svakodnevno prolaze navedenim ulica jer te ulice vode prema školi".

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Zastupnik Mirza Čelik na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 12.11.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda “ Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori “, pokrenuo je zastupničku inicijativu:
“ tražim od Ministarstva saobraćaja da postavi usporivače brzine ( ležeće policajce ) na teretoriji Općine Ilidža u naselju Pejton i to u ulici Edhema Eke DŽubura na mjestu gdje se ukrštava sa ulicama Josipa Slavenskog i Abdulaha ef.Kantamirije, kao i u ulici Prve samostalne brigade”.
Na gore navedeno dajemo slijedeću informaciju:
Članom 47. Zakona o osnovama sigurnosti, saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH” broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13 ) propisano je da se na osjetljivim mjestima u naselju, s intezivnim saobraćajem pješaka, a posebno djece, može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu.
Pravilnikom o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila (“ Službeni glasnik BiH” broj 17/07 ) određuju se vrste posebnih objekata na cesti, mjesta i način postavljanja i pribavljanje odobrenja za postavljanje posebnih objekata.
Za postavljanje posebnih objekata potrebno je da nadležni upravitelj ceste dostavi projekat saobraćajne signalizacije za navedene ulice Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo na saglasnost, a koji bi trebao da obuhvati i mjere za smirivanje saobraćaja postavljanjem signalizacije kao što je ”zona u kojoj je brzina kretanja ograničena”(III-26), “ djeca na cesti” ( I-20 ) ili ( III- 8 ), pješaci na cesti ( I – 21) te eventualno na izuzetno osjetljivim mjestima i posebni objekti za smanjenje brzine kretanja vozila.
Troškovi izrade projekta, odnosno elaborata kao i postavljanje posebnih objekata pada na teret upravitelja ceste.
Na osnovu posebnog saobraćajnog projekta na kolovozu se postavljaju drumski jastuci, umjetna ulegnuća, kraća suženja puta i cestovne kapije.
Na osnovu posebnog saobraćajnog projekta na kolovozu se postavljaju optičke bijele crte, zvučne i vibracijske trake, te vrši bojenje markiranih dijelova puta.
Potrebno je za cijele navedene ulice dostaviti saobraćajni projekat Ministarstvu na saglasnost.
S poštovanjem,

M I N I S T A R
Dr.sc.Mujo Fišo