„Da se zbog normalnog odvijanja saobraćaja, na toj raskrsnici, saobraćaj reguliše postavljanjem policajaca u vrijeme radne špice ili da se semafori isključe jer samo usporavaju odvijanje saobraćaja.“