- “Molim Ministarstvo rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica KS da me obavijeste da li je Ministarstvo prilikom dodjele subvencija za grijanje vodilo računa da građani koji dobijaju subvenciju, a pri tome nabavljaju ugalj kao ogrjevno sred

Haris Pleho
Pitanje

- “Molim Ministarstvo rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica KS da me obavijeste da li je Ministarstvo prilikom dodjele subvencija za grijanje vodilo računa da građani koji dobijaju subvenciju, a pri tome nabavljaju ugalj kao ogrjevno sredstvo poštuju zakonsku obavezu shodno članu 17. stav (1) Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16).
Napominjem da ovdje nije riječ o zabrani nabavljanja uglja, nego o poštivanju zakonske odluke u vezi sa njegovom kvalitetom.”

Postavljeno dana: 
Srijeda, 13 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Ne