Kako smo upoznati, veliki broj ministarstva u Vladi Kantona, radi na pripremi granskih kolektivnih ugovora za različite oblasti (državna uprava, zdravstvo, školstvo, privreda i dr.). Stupio je na snagu Opći kolektivni ugovor i ističe vrijeme za usklađiva

Rasim Lakota
Pitanje

Kako smo upoznati, veliki broj ministarstva u Vladi Kantona, radi na pripremi granskih kolektivnih ugovora za različite oblasti (državna uprava, zdravstvo, školstvo, privreda i dr.).

Stupio je na snagu Opći kolektivni ugovor i ističe vrijeme za usklađivanje granskih ugovora.

Tražim odgovore na pitanja : koji se ugovori trenutno usklađuju, dokle se došlo sa pregovorima, kada se očekuje potpisivanje i šta je Vlada planirala poduzeti u slučaju da ne dođe do usaglašavanja pojedinih granskih ugovora sa Općim kolektivnim ugovorom ?

Pitanje: 
Proslijeđeno: