Zastupničko pitanje vezano za dostavu podataka o Komisiji za pomoći za liječenje u inostranstvu, nabavku medicinskih pomagala itd.

Segmedina Srna-Bajramović
Pitanje

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za dostavu podataka o Komisiji za pomoći za liječenje u inostranstvu, nabavku medicinskih pomagala, liječenje van ugovornih zdravstvenih ustanova i za medicinsku rehabilitaciju na osnovu medicinskih indikacija i preporuke ovlaštenih ljekara.

Postavljeno dana: 
Utorak, 26 Mart, 2019
Pošalji mail: 
Da