Zastupnička inicijativa „da se na području Kantona Sarajevo, eksterna matura ne polaže, već da se učenicima odredi ekvivalent, u skladu sa Pravilnikom o polaganju eksterne mature”.