• Da li će JKP Toplane vršiti korekciju računa za 10.mjesec, uzimajući u obzir broj aktivnih dana grijanja?