Zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo u narednoj budžetskoj godini obustavi svako finansiranje bilo kojeg sindikata iz budžeta Kantona Sarajevo.

Hamed Aljović
Inicijativa

Zastupnik Hamed Aljović na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da Vlada Kantona Sarajevo u narednoj budžetskoj godini obustavi svako finansiranje bilo kojeg sindikata iz budžeta Kantona Sarajevo.

Postavljeno dana: 
Petak, 4 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Ne