Zastupnička inicijativa u vezi ažuriranja datoteka osiguranika kod Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.