Zastupničko pitanje vezano za realizacija inicijative koju je zastupnica podnijela 30.01.2019. godine u svrhu preispitivanja svih zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju materiju parafiskalnih nameta.

Vildana Bešlija
Pitanje

Zastupnica Vildana Bešlija na Desetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je sljedeće zastupničko pitanje:

• U kojoj fazi je realizacija inicijative koju sam podnijela 30.01.2019. godine u svrhu preispitivanja svih zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju materiju parafiskalnih nameta, a u ciju rasterećenja privrede u Kantonu Sarajevo, odnosno da li već imate određene aktivnosti u planu za sprovođenje u bliskoj budućnosti?

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 4 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da